རྩམ་པ་རྫི་བ་། མར་པ་།


རྫི་ཁུ་འོ་ཇ་དང་ཡང་ན་ཆུ་ཚ་བོ། མར་དང་ཆུར་བ་། ཕྱེ་མ་ཀར་ར།  རྩམ་པ་བཅས་སོ་།
རྩམ་རྫི་སྟང་གི་གློག་བརྙན་ཐུང་ངུ་ཞིགས་ཟུར་ཡོད་པ་འདིར་
གཟིགས་ནས་ དགོང་ཚུལ་གསུང་རོགས་རོགས།

Advertisements

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  བཟོ་བཅོས། )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  བཟོ་བཅོས། )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  བཟོ་བཅོས། )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  བཟོ་བཅོས། )

Connecting to %s