རྩམ་ཐང་། རྕམ་ཐུག


           རྩམ་ཐང་། རྕམ་ཐུག

སྲོལ་རྒྱུན་ལྟར་ན་གཡག་ཤ་སྐམ་པོ་ལྡོག་མ་ཆུང་ཆུང་གཙབ་ནས་རུས་པ་དང་མཉམ་དུ་

ཡུན་རིང་བསྐོལ། དེ་ནས་སྣོད་ཆས་གཞན་པ་ཞིག་ཏུ་རྩམ་པ་དང་ཆུ་དྲོད་འཇམ་གྱི་ནང་དུ་

དཀྲུག་དཀྲུག་ལེགས་པོ་བྱས་མཐར་གཡག་ཤ་དང་རུས་ཁུའི་ནང་དུ་བསྲོས་ནས་ཡུན་རིང་སྐོལ། བཟོ་སྟངས་རག་ཙམ་ཞིག་ཟུར་དུ་ཡོད་པ་འདིར་གཟིགས་ནས་དགོང་ཚུལ་ལྷུགས་པོར་

གནང་རོགས།།

Advertisements

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  བཟོ་བཅོས། )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  བཟོ་བཅོས། )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  བཟོ་བཅོས། )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  བཟོ་བཅོས། )

Connecting to %s